naturbetong

En ledende boligutvikler i Oslo/Akershus

Vi erverver, utvikler, selger og leier ut boliger og næringslokaler hovedsakelig i Oslo og Akershus. Vårt mål er å bygge gode hjem på steder der folk trives med å bo.

Naturbetong gjennomfører prosjekter i totalentrepriser som innebærer at etablerte og erfarne entreprenører forestår utbyggingen på oppdrag fra Naturbetong. Vår organisasjon er derfor relativ liten, og har fokus på spisskompetanse innen eiendomsutvikling, -forvaltning, administrasjon og drift av fast eiendom.

Et kompetent og sammensatt team

Naturbetong består av et solid team med variert kompetanse innen eiendomsutvikling. 

Vi bygger på en rik historie

Naturbetong ble stiftet tidlig på 60-tallet basert på at arkitekt Erling Viksjøsom patenterte en metode bestående av sandblåst betong med steiner i fasadelivet (kalt naturbetong).

Det ble etablert et samarbeide mellom kunstneren Karl Nesjar og Pablo Picasso der de sammen stod for utsmykningen av flere av eiendommene, deriblant Regjeringsbygningen.Denne byggemetoden er benyttet blant annet i Regjeringsbygningen, Hydro sitt tidligere hovedkvarter i Bygdøy Allèog Bergen Rådhus.