naturbetong

Vi bygger naturlige boliger

Boliger // Steder // Næring


Utvikling av næring

Vi utvikler og drifter næringseiendom både i samspill med våre boligprosjekter og frittstående objekter.


En historisk eiendomstradisjon

Naturbetong ble stiftet tidlig på 60-tallet av arkitekt Erling Viksjøsom som patenterte en metode for sandblåsing av fasader.

Sammen med kunstnerene Karl Nesjar og Pablo Picasso stod de for en rekke utsmykningen, deriblant Regjeringsbygningen, Hydro-bygget i Bygdøy Allè og Bergen Rådhus. 

I 1992 skiftet vi fokus mot boligutvikling og har siden da ferdigstilt 90 byggeprosjekter med totalt 6 000 boliger.