naturbetong

Seilduksgata 31

Seilduksgata 31 ligger i den sørøstlige delen av Grünerløkka vis a vis Dælenenga Idrettspark og Freiaparken. Prosjektet består av 85 funksjonelle og vakre boliger og fellesarealer med arkitektonisk kvalitet – til nytte og glede for de
som bor her, de nære omgivelser og byen.

Type

Leiligheter

Antall enheter

85

Seilduksgata 31- 33, 0553 Oslo