naturbetong

Lunden Hageby

Lunden Hageby ligger i et sentralt og populart boligområdet på Vollebekk/Brobekk, nederst i Groruddalen. Prosjektet har en variert bebyggelse, bestående av alt fra små og store leiligheter til større hus. Bebyggelsen danner et stort fellesareal i midten, samtidig som husene er plassert nær hverandre som skapper gatetun.

Type

Leiligheter & rekkehus

Antall enheter

278

Lunden 20 - 88, 0598 Oslo