naturbetong

Holmenveien 51

Funkisinspirerte boliger på Vinderen/Slemdal. Husene er forskjøvet i forhold til hverandre, slik at småhuspreget beholdes. Kombinert med variert bruk av vinduer og kledning, samt balkonger som bryter flatene, blir resultatet en lett og artikulert arkitektur.

Type

Rekkehus

Antall enheter

7

Holmenveien 51, 0367 Oslo