naturbetong

Grüner Village

Dette boligprosjektet er som en liten enklave på den gamle støperitomta i Seilduksgata. Her ble det oppført ett moderne bygg med 40 leiligheter. Videre ble det etablert 16 byhus med boliger over to etasjer. Den gamle låsfabrikken har blitt rehabilitert og består av 20 spennende New York style leiligheter med store takhøyder og høye buede vinduer.

Type

Leiligheter

Antall enheter

75

Seilduksgata 27-29, 0553 Oslo