naturbetong

Gjettum Nord - Langveis

Eiendommen har en flott beliggenhet på Gjettum i Bærum. Tomten ar avsatt til småhusbebyggelse og er nå under detaljregulering.  Arealeffektive og romslige rekkehus med barnefamilier som primær målgruppe er tenkt. Beliggenheten er åpen og fri rett nedenfor Kolsås-Dælivann Landskapsvernområde, nær infrastruktur som T-bane, barnehager, skoler, og handelssenter.

Type

Rekkehus

Antall enheter

120

Pris

Kvm

Innflytting

Meld interesse for prosjektet
 

MER FRA OSS