naturbetong

Åros Syd

Byggetomten ligger i søndre del av reguleringsplanen for Åros syd, som vist på oversiktskartet. Avstanden til sjøen er ca 500 m. Omkringliggende bebyggelse er en kombinasjon av eneboliger og hyttebebyggelse. I dette området har vi under prosjektering 30 - 40 småhus og tomannsboliger.

Type

Småhus og tomannsboliger

Antall enheter

30 - 40

Pris

Kvm

Innflytting

Meld interesse for prosjektet
 

MER FRA OSS