Åros Syd, Røyken, Asker | 31 småhus og tomannsboliger under prosjektering

Byggetomten ligger i søndre del av reguleringsplanen for Åros syd, som vist på oversiktskartet. Avstanden til sjøen er ca 500 m. Omkringliggende bebyggelse er en kombinasjon av eneboliger og hyttebebyggelse.  I dette området har vi under prosjektering 31 småhus og tomannsboliger.