Sandblåst betong ble til Naturbetong

Naturbetong ble stiftet tidlig på 60-tallet basert på arkitekt Erling Viksjøsom patenterte en metode bestående av sandblåst betong med steiner i fasadelivet (kalt naturbetong).

Det ble etablert et samarbeide mellom kunstneren Karl Nesjar og Pablo Picasso der de sammen stod for utsmykningen av flere av eiendommene, deriblant Regjeringsbygningen.Denne byggemetoden er benyttet blant annet i Regjeringsbygningen, Hydro sitt tidligere hovedkvarter i Bygdøy Allèog Bergen Rådhus.

Nåværende eiere kjøpte selskapet i 1992 og har senere fokusert fullt og helt på boligutvikling.
Selskapet har siden 1992 etablert seg som en solid aktør i boligmarkedet, hovedsakelig i Østlandsområdet, og har ferdigstilt mellom 80-90 byggeprosjekter med totalt ca 5 500 – 6 000 boliger.
I årene 2015 - 2019 vil vi starte opp og ferdigstille byggingen av 5 -9 prosjekter med totalt ca 580 - 620 boliger.