En ledende boligutvikler i Oslo/Akershus

Vi erverver, utvikler, selger og leier ut boliger og næringslokaler hovedsakelig i Oslo og Akershus. Vårt mål er å bygge på steder der folk vil trives med å bo.

Naturbetong gjennomfører prosjekter i totalentrepriser som innebærer at etablerte og erfarne entreprenører forestår utbyggingen på oppdrag fra Naturbetong. Vår organisasjon er derfor relativ liten, og har fokus på spisskompetanse innen eiendomsutvikling, -forvaltning, administrasjon og drift av fast eiendom.

AS Naturbetong eies av Sandvold Holding AS og Hein Holding AS som igjen eies av henholdsvis Kenneth Sandvold og Stig Hvinden.