Vøyen Hageby | Vøyenenga

Vøyen Hageby 1 og 2 er utsolgt. Vøyen Hageby 3, som inkluderer 24 rekkehus og 58 leiligheter, er nå i salg.

Vøyenenga og Vøyen Hageby ligger like ved Sandvika og Oslo. Vøyen Hageby vil i sin helhet bli bygget ut med ca 98 rekkehus og 256 leiligheter, samt at det skal bygges en ny barnehage på området.

Sensommeren 2017 flyttet de nye beboerne inn i de første ferdigstilte boligene i Vøyen Hageby 1.
Vøyen Hageby 2 beregnes innflyttingsklart sommeren 2018.


Vøyen Hageby 3, med de tilhørende salgstrinn 5 og 6, vil inkludere til sammen 80 leiligheter, 24 rekkehus og noe næringslokaler. Salg av boliger i salgstrinn 5 er nær på utsolgt. Salgstrinn 6 er i gang.