Naturbetong

En etablert boligutvikler

Naturbetong er en av Oslo-områdets større boligutviklere. Siden tidlig på 90-tallet har vi, alene eller i joint venture, ferdigstilt et betydelig antall boligenheter. Selskapet har nå under utvikling og bygging nærmere 800 boliger, bl.a. Vøyen Hageby i Bærum, Folke Bernadottes vei 4 på Sogn/Nordberg og Ullevålsveien 90. Naturbetong eier og driver i tillegg næringseiendommer i Oslo og Bærum. Se alle våre boligprosjekter ved å klikke på boliger for salg eller planlagte prosjekter.